Rydym yn delio â’r cosbau canlynol

Amdanom ni

Mae’r Tribiwnlys Cosbau Traffig yn ystyried apeliadau yn erbyn cosbau yn ymwneud â pharcio a lonydd bws yng Nghymru a Lloegr (tu allan i Lundain) a thaflu sbwriel o gerbydau yn Lloegr ( tu allan i Lundain). Mae’r tribiwnlys hefyd yn ystyried cosbau yn gysylltiedig â thaliadau am ddefnyddio’r ffordd gan gynnwys Croesfan Afon Dartford-Thurrock (Dart Charge) a Chroesfan Pont Afon Merswy (Merseyflow) a thraffig symudol yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth