Traffic Penalty Tribunal

Cymraeg

Tribiwnlys Cosbau Traffig

View all pages

  • Dw i eisiau apelio
  • Am y Tribiwnlys Cosbau Traffig

Nodyn pwysig

Cyn y gellir apelio, mae'n angenrheidiol mynd trwy'r holl gamau rhagarweiniol o herio'r awdurdod sy'n gyfrifol am gosbau yn uniongyrchol.

Am wybodaeth lawn am y broses gorfodi parcio a lonydd bysus, ewch i wefan wybodaeth y cynghorau yn www.patrol-uk.info.

Croeso i wefan y Tribiwnlys Cosbau Traffig

Mae'r Tribiwnlys Cosbau Traffig yn penderfynu ar apeliadau yn erbyn cosbau parcio sydd wedi eu gwneud gan Awdurdodau Gorfodaeth Sifil yn Lloegr (y tu allan i Lundain) a Chymru ac yn erbyn cosbau lonydd bysus wedi eu gwneud gan Awdurdodau Gorfodaeth Sifil yn Lloegr (y tu allan i Lundain).

Y Tribiwnlys Cosbau Traffig yw'r man apêl olaf i yrrwyr neu berchenogion cerbydau yn erbyn cosb sydd wedi ei gwneud gan gyngor (y tu allan i Lundain) a Chymru.

Darganfyddwch pa bryd a sut i apelio at y Tribiwnlys yn erbyn beth all ei ystyried yn Hysbysiad Tâl Cosb (PCN) parcio neu lonydd bysus sydd wedi ei wneud yn anghywir.

Pwrpas y wefan hon yw i hysbysu gyrrwyr a pherchenogion cerbydau am: Yr Hawl i Apelio, Rhesymau dros Apelio, Gwneud Apêl a'r Broses o Apelio.

Gwylio achos

  1. 1. You are here: Tribiwnlys Cosbau Traffig
  2. 2. Gwylio achos